Gram Geeta Jivan Shikshan Mahavidyalay Atmaanusandhan, Bhu vikuntha, adyal tekadi, Taluka Brahmapuri, District : Chandrapur, Maharashtra State, India


Project Inspiration: Rashtrasant Shri Tukadoji Maharaj Established By : Shri Tukaramdada Gitacharya Under the Supervision and guidance of : Shri Laxmandada Narkhede


Home