Bhajans

Mere sundar pyare bharat par
Mani nahi bhav
Aye duniyawalo jago zara

Back