Publications of Adyal Tekdi

Sr No.

Title

Author

1. Gramgeeta (Marathi, English, Hindi, Urdu, Gujrati, Sanskrit Tukadoji Maharaj
2.

Sartha Anandamrut

Tukadoji Maharaj
3.

Sartha Atmaprabhav

Tukadoji Maharaj

4.

Geeta Prasad

Tukadoji Maharaj
5.

Sarwabhaum Gramsabha

Tukaram Dada
6.

Gaon Ganrajya

Tukaram Dada
7.

Charsandasach Ka?

Tukaram Dada
8.

Tukaram Dada Vichardhara

Tukaram Dada
9.

Gramgeeta Pranit Adhunik Mahabharat

L. M. Narkhede Dada
10.

Anta Sanskar and Mrutuv Vichar

L. M. Narkhede Dada
11.

Nane Yek Baju Don

L. M. Narkhede Dada
12.

Santache Rajya

L. M. Narkhede Dada
13.

Matdatyano Savdhan

L. M. Narkhede Dada
14.

Shikshan Part- 1

Subodh Dada
15.

Shikshan Part- 2

Subodh Dada
16.

Gaovatun Vishwakade

Subodh Dada
17.

Ek Advitiya Prayog

Subodh Dada
18.

Tukdoji Maharaj Charitra

19.

Sendiya Khat Margadarshika

20.

Sakriya Path

Books In Marathi

Sr No.

Title

Sr. No.

Title

1. Gramgeeta (ovibadha)        17. Mayamanjula Chartitra
2. Anubhav Sagar Bhajanavali  Bhag 1  18. Rashtrasantanchi Patre
3. Anubhav Sagar Bhajanavali Bhag 2 19. Rashtrasantanchi Bhashane
4. Jeevan Jagruti Bhajana vali 20. Rashtrasantanche Sahvasat
5. Lokshahiche Powade 21 Rashtrasantanchi Sahitya Shakti
6. Samaj - Sanjeevani Bhajanavali 22 Darubandi Bhajanvali
7. Divyadarshan Bhajanavali 23 Arunoday Bhajanavali
8. Krantiveena Bhajanavali 24 Atmavikas Abhangavali
9. Nav - Jagruti Bhajanvali 25 Mazi Aatmakatha
10. Vivek Madhuri Bhajanavali 26 Sfurtitarang 701 Shlok
11. Rashtriya Bhajanavali 27 Suvichar Smarni
12. Bhaktikunj Bhajanavali 28 Geetaprasad Lekhsangrah
13. Aadesh Rachna 401 Shlok 29 Yugprabhat Lekhsangrah
14. Anandamrut Ovibadha Grantha 30 Vishwashantiyog Lekhsangrah
15. ShriGurudev Vivah Padhati 31 Rashtrasantanchi Pravachane
16. Seva Swadharma 32 Hitbodha Leksangrah

Books In Hindi

Sr. No. Title

Sr. No.

Title
1 Bharat Sadhu Samaj Ki Sewa Sadhana   15 Wacha - Walli Bhajnavali
2 Anubhav Prakash Bhajanavali Bhag 1 16 Bhajan - Kunj Bhajnavali
3 Swanandamrut Bhajanvali 17 Bhakti-Sudha Bhajnavali
4 Lakarki Barkha Bhag1( 721 Shlok) 18 Sadvichar Pravah
5 Lakarki Barkha Bhag2( 522 Shlok) 19 Dyan - Kunj Marathi - Hindi
6 Lakarki Barkha Bhag3( 503 Shlok) 20 Vidya Pushp
7 Gandhi Geetanjali Bhajnavali 21 Shreesant Gajanan Maharaj (Hindi Marathi)
8 Jeevan Jyoti Bhajnavali Stawananjali 23 Samudayik - Prarthana Aur Dhyan Ka
9 Rashtriya Bhajnavali 24 Amrutanjali Bhajanavali ( Nivdak Weche)
10 Kranti - Deep Bhajnavali 25 Anubhav Prakash Bhajanavali Bhag 2
11 Sudhasindhu Bhajnavali 26 Meri Japan Yatra
12 Dyan - Deep Bhajnavali Path Path 27 Vivek Sarita Bhajanavali
13 Rashtra - Nauka Bhajnavali    
14 Aatmaprabha Bhajnavali Hindi    

Back